Viimased uudised

Muuga terminali resertifitseerimise välisaudit

2016 aasta septembris toimus AS DBT Muuga terminalis järjekordne rahvusvahelise standardi ISO 9001: 2008 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi resertifitseerimise välisaudit, a thousand viis läbi AS Metrosert.

Käesoleval aastal, 5 september 2017 toimus kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimistsükli raames AS Metrosert'i audiitorite esimene kontrollvisiit AS DBT Muuga terminalis, mis oli kooskõlas eelnevalt koostatud välisauditite toimumise plaanile.

Nimetatud kontrollaudit näitas, and kvaliteedijutimise süsteem Muuga terminalis jätkuvalt vastab ISO 9001: 2008 standardite nõuetele saddle kasutamise raames.

Audit ei tuvastanud ühtegi mittevastavust. Sellest tulenevalt oli antud audiitorite poolt soovitus jätkata ISO 9001: 2008 standard vastava sertifikaadi toimimist.

 Audit näitas, and kvaliteedijutimise süsteem on uuendatud ning vastab standard ISO 9001: 2008 nõudmistele. Edukalt on realiseeritud muudatused terminali vastutusvaldkondades. Süsteemi oluline osa oli muudetud ja korrigeeritud seoses struktuursete muudatustega ettevõttes, mis tulenesid kahe firma, AS DBT ja AS BCT ühinemisest 01.03.2016. Juhtkonnapoolne kontroll on terviklik. Klientide poolt ei olnud esitatud ühtegi kaebust, reklamatsiooni ning teenuste kvaliteediga ühtegi probleemi ei tuvastatud. Visiidi käigus terminali territooriumi visuaalne läbivaatus ei tuvastanud ühtegi kõrvalekallet kvaliteedistandardi ISO 9001: 2008 nõuetest. 

AS DBT Muuga terminali kvaliteedijuhtimissüsteemi resertifitseerimine

16.08 - 17.08.2016 toimus AS DBT Muuga terminalis kvaliteedijuhtimissüsteemi resertifitseerimisaudit, mis viidi läbi AS Metrosert audiitorite poolt. 

Organisatsioonis järgitakse kehtestatud kvaliteedipoliitikat ning kvaliteedieesmärkide täitmist jälgitakse regulaarselt. 
 
AS DBT-s töötab erialaselt pädev personal. Ettevõttes on tagatud tööks vajalik töökeskkond ja infrastruktuur. Ettevõtte põhitegevuse planeerimine, info edastamine, protsesside ja teenuse seire ning mõõtmine toimub operatiivselt. Tööprotsessid toimivad ohjatult. Klientide tagasiside organisatsiooni tegevusele on hinnatud väga heaks. 
 
Organisatsioonis rakendatud juhtimissüsteem toimib jätkuvalt vastavuses standardi nõuetega. Ettevõtte enda poolt kehtestatud ja rakendatud nõuded on mõjusad ning panustavad organisatsiooni poliitika ja eesmärkide saavutamisse. 
 
Audiitorite seisukoht on, et kvaliteedijuhtimissüsteemi on ajakohaselt arendatud ja parendatud. Auditi käigus mittevastavusi ei fikseeritud. 
 
Rõõmu sügavaimaks väljenduseks on midagi teha!  William Shakespeare (1564 - 1616) Troilus ja Cressida

Teadeanne AS DBT ja AS BCT ühinemisest

Teavitame meie kliente ja partnereid, et 1. märtsil 2016.a. toimus ametlik AS DBT (registrikood 10237594) ja AS BCT (registrikood 11258902) ühinemine.
Ühendatud ettevõtte nimeks on AS DBT. Ühinemisprotsessis AS DBT oli ühendav äriühing, mis tähendab et ta on AS BCT kõikide õiguste ja kohustuste täielik õigusjärglane.

Seega, alates 1.märtsist 2016 ühendatud ettevõttel AS DBT on 2 terminali: DBT terminal Muuga sadamas ja BCT terminal Sillamäe sadamas.

Ühendatud ettevõtte AS DBT juriidiliseks aadressiks on:
Koorma 13, Haabneeme, Viimsi vald, harjumaa, 74115, Eesti Vabariik.
Ühendatud ettevõtte keskkontori posti aadressiks on:
Narva mnt 7D, A-korpus, 10117, Tallinn, Eesti Vabariik.
Terminalide postiaadressid, samuti kontaktnumbrid on jäänud samaks.

Jääme lootma edaspidisele viljakale koostööle.

AS DBT juhtkond