Ajalugu

Põhilised pidepunktid:

  • 10. juuni 1997 - terminali asutamine;
  • 20. detsember 1998 - esimese järgu käikuandmine ja esimese laeva lastimine;
  • 15. märts 2000 - esimene miljon tonni kaupa on laaditud;
  • 15. oktoober 2001 - terminali teise järgu pidulik avamine ja käikuandmine.

Firma asutati 1997. aasta juunis. Ehkki alustati nullist (nurgakivi pandi 17. veebruaril 1998), püstitati vähem kui aastaga praktiliselt t ühjale kohale kaasaegne puistelasti ümberlaadimiskompleks. Firma alustas operaatortegevust 1998. aasta detsembris pärast Muuga sadamas asuva terminali esimese järgu käikuandmist. Kompleksi esimene järk koosnes puistelasti ladustamiseks mõeldud, kvaliteetsete seadmetega ja konveiersüsteemidega varustatud kinnisest telkkatusega kaarhallist mahutavusega 70 000 tonni, spetsialiseeritud punkervagunite tühjendussõlmest ja laevalaadurist.

Ainult ühe lao olemasolu võ imaldas hoida ja töödelda kuni 1,3 miljonit tonni valdavalt ühesuguse nimetusega väetist aastas, mis muutis laoruumide kasutamise äärmiselt keeruliseks ja väheefektiivseks, sest arvesse tuli võtta erinevate kaupade omadusi ja nende kokkusobimatust, samuti arvestada kaupade väljaveol tekkivate ebatäpsustega. Terminali võimsuse ja läbilaskevõime suurendamiseks ning seoses kinniste laopindade laiendamise ning erinevate kaubaliikide eraldamise vajadusega ehitati terminalile ka teine järk, mille pidulik käikuandmine toimus 15. oktoobril 2001.

Tuginedes turukonjunktuuri analüüsile ja turundusuuringute tulemustele pöörati põhitähelepanu võ imalusele töödelda üheaegselt mitut nimetust mineraalväetisi, mis tagas terminali kasutamise universaalsuse ja ärialase paindlikkuse.

Orienteerudes oma valikus mitme nimetuse üheaegsele töötlemisele eraldi laoruumides, mis võimaldas vältida tööstusväliseid kulutusi olemasolevate laopindade eraldamisele ning suurendades seega terminali käivet, kasutusefektiivsust ja üldist läbilaskevõimet, püstitati neli kuppel-ladu, igaüks mahutavusega kuni 17 500 tonni (sõltuvalt väetise liigist). Rajati ka teine sõlm spetsialiseeritud raudteevagunite tühjendamiseks. Terminali laiendamise teise etapi loogiliseks lõpetuseks sai teise ümberlaaduri paigaldamine. Praegu võimaldavad AS-i DBT terminali käikuantud esimene ja teine järk aastas laadida ligikaudu kaks miljonit tonni erineva nimetusega kaupu.

Seoses kauba ümberlaadimismahtude suurenemise ja terminalis töödeldavate väetiste nomenklatuuri mitmekesistumisega tekkis vajadus laoruumide laiendamise järele, seepärast võttis firma vastu uue lao rajamise otsuse. 2005. aasta augustis asus AS DBT ehitama viiendat kuppel-ladu, mille mõõtmed ületasid kõiki eelnevalt püstitatuid. 46-meetrise läbimõõduga uue kuppel-lao mahutavus on 20 kuni 26 tuhat tonni sõltuvalt kauba liigist ja selle füüsikalistest omadustest.