Stividoriteenused

Spetsialiseeritud raudteevagunites saabuvad väetised laaditakse maha kahes neljal raudteeharul paiknevas spetsialiseeritud tühjendussõlmes. Konveiersüsteemi abil saadetakse kaup lattu või otse laevale, tagades kauba laadimise "otsevariandil". Muuga sadam on Läänemere kõige süvaveelisem sadam, mis on laevadele avatud ka talvel - see võimaldab AS-il DBT teha lastimis- ja lossimistöid aastaringselt. Terminali käsutuses olev 288 meetri pikkune ja 14,5 meetri sügavune kailiin võimaldab vastu võtta ka suure veeväljasurvega Panamax-tüüpi ja suuremaidki laevu.

Puisteveose lastimiseks kasutatakse kaht spetsialiseeritud laevalaadurit, mis tagavad laevade teenindamisel nende töötlemise kõrgete normide täitmise. Võimalus vastu võtta suure kandevõimega laevu ja suurtest laadimisnormidest tulenev laevade lühike seisuaeg vastavad stividorfirmadele esitatavatele kõrgetele kaasaegsetele nõuetele. Terminalis toimub ka kaupade ümberlaadimine, mis on saabunud sinna raudteed pidi big-bag kottides ja on mõeldud laevadega edasitoimetamiseks. Veos laaditakse laevale kas "otsevariandil" (st otse vagunist laevale) või läbi terminali ladude. Laadimisoperatsioonide tegemiseks kasutatakse kolme portaalkraanat.