Viimased uudised

Juulis 2015 anti välja uus Viktor Skorobogatovi teatmik Kaalium ja kaaliumväetised. Ümberlaadimine meresadamate terminalides

Hr Viktor Skorobogatovi, keemik-tehnoloogi poolt koostatud uus väljaanne on ilmunud: Kaaliumväetise teatmik.

Sisukokkuvõte

Teatmiku põhisisuks on kaaliumväetised.  Samuti on teatmikus välja toodud mineraalväetiste tootmise-tarbimise prognoos maailmas ning mineraalväetiste bilanss makroelementide osas (keemilised ained: lämmastik, fosfor, kaalium kuni aastani 2017).  Teatmik sisaldab keemiaelementide omaduste iseloomustust, näitab väetistes sisalduvate keemiaelementide mõju taimede arengule ja inimorganismidele.  Tuuakse välja mineraalväetiste üldklassifikatsioon, füüsilised ja keemilised omadused, väetiste laadimisvõimalused Vene Föderatsioonis ja Euroopa Liidus ning EL-s kehtivad proovide võtmise ja keemilise analüüsi meetodid.  Eraldi peatükid on pühendatud kaaliumsooladele, nende kaevamise viisidele, kaaliumiühendite tootmisele ning ohutuse nõuetele kaaliumväetiste käitlemisel.  Tuuakse näiteid kaaliumväetiste klassifikatsiooni ja markeeringu osas ÜRO ja GHS süsteemides. On esitatud viisid ja vahendid  mineraalväetiste transportimiseks ja ümberlaadimiseks puistkaubana ja pakitud kujul (konteinerid, bigbagid) raudtee-, vee- ja maanteetransportiga.  Käsitletakse väetiste ladustamise tingimusi puistena kinnistes telk- ja kupliladudes ning pakituna avatud hoiuplatsidel. Välja on toodud väetiste füüsiliste näitajate ja ladustamise tingimuste mõju väetiste kvaliteedile ja  ladustamiskestusele.  Käsitletakse tehnoloogilisi skeeme ja seadmeid pneumotranspordisüsteemide võimalikuks rakendamiseks sadama terminalis disperssete (tolmu- ja peenkristalsete) mineraalväetiste ümberlaadimiseks.  Teatmiku 30 lisas on toodud vajalik tehnoloogiline informatsioon mineraalväetiste käitlemisel, s.h. rahvusvaheliste ÜRO ja GHS süsteemide andmed ohtlike- ja keemiakaupade klassifitseerimise ja markeerimise osas,   rahvusvaheline mõõtühikute süsteem, mineraalväetiste nimetused Euroopa Liidu 15 keeles.

Teatmik on mõeldud laiale spetsialistide ringile erineva profiiliga meresadama terminalides, mis tegelevad kaalium- ja muude väetiste ümberlaadimisega, samuti sürveierteenuse osutajatele ning sadamate teenindusteenuste osutajatele. Teatmiku sisu pakub suurt huvi mineraalväetisi tootvate ettevõtete spetsialistidele. Samas saab teatmikku kasutada spetsialiste ettevalmistamiseks ja koolitusteks, kes töötavad mineraalväetisi tootvates ettevõtetes ja mereterminalides.

22 peatükki, 511 lehekülge, tabelid, tehnoloogilised skeemid, fotod.

ISBN 978-9949-38-185-2

Teatmiku sisukord

Sisukokkuvõte, lk.2
Eessõna, lk.3.
Autori pöördumine, lk.4

Osa I. Keemiaelementide üldloomustus

Peatükk 1. Keemiaelemendid looduses, lk.12
Peatükk 2. Keemiaelemendid Elementide perioodilisussüsteemis, lk.16
Peatükk 3. Keemiaelemendid taimedes, lk.29
Peatükk 4. Keemiaelemendid elusorganismis, lk.56

Osa II, Väetiste üldloomustus

Peatükk 5. Väetiste üldklassifikatsioon, lk.145
Peatükk 6. Mineraalsete puistväetiste iseloomustus, lk.165
Peatükk 7. Väetiste füüsiliste- ja keemiliste omaduste inspekteerimismeetodid (näidised) lk.188

Osa III. Keemiaelement kaalium ja selle ühendid

Peatükk 8. Kaaliumi omadused, tootmine, rakendamine, lk.223
Peatükk 9. Kaaliumühendid, lk.228
Peatükk 10. Kaaliumsoolade varud ja kaevandamine, lk.263
Peatükk 12. Kaaliumväetised, lk. 273
Peatükk 13 Kaaliumväetiste tootmise meetodid, lk. 293
Peatükk 14 Ohutus kaaliumväetiste käitlemisel, lk.306

Osa IV. Mineraalväetiste transportimine, ladustamine, pakendamise vahendid

Peatükk 15. Mineraalväetiste transportimine, lk.315
Peatükk 16. Mineraalväetiste ümberlaadimine puistena, lk.344
Peatükk 17. Mineraalväetiste ladustamine puistena ja pakituna, lk. 353

Osa V. AS DBT-BCT väetiste ümberlaadimise võimsuse arendamine  

Peatükk 18. Kaaliumväetiste terminal, lk.381
Peatükk 19. Disperssete väetiste ümberlaadimine pneumotranspordiga, lk.390

Osa VI.  Teatmematerjal

Peatükk 20. AS DBT terminalis väetiste ümberlaadimise fotod, lk.404
Peatükk 21. Lisad, lk.412
Peatükk  22. Retsensioonid, bibliograafia, normatiivdokumendid, viited, lk.518